در بازی فوق العاده زیبا و سرگرم کننده Nia: Jewel Hunter شما در قالب شخصیت یک دختر بچه به نام نیا هستید که پس از زلزله ای وحشتناک به زمان ناشناخته ای می روید . برای فرار از این وضعیت باید معما ها را در طول مسیر حل کرده و تا می توانید الماس جمع