با استفاده از برنامه کاربردی و آموزشی Visual Anatomy v3.3 می توانید با آناتومی و ساختار بدن انسان بیشتر آشنا بشوید . این برنامه دارای بیش از ۸۱ عکس بوده که تگ گذاری شده است و امکان جستجو در بین آنها نیز برای استفاده کنندگان برنامه مهیا شده است . همچنین بعد از آموزش می