اخبار گوشی ها

آوای انتظار همراه اول , جدیدترین آهنگ های پیشواز همراه اول, در مورد پیشواز همراه اول, نحوه فعال سازی پیشواز همراه اول, تعرفه پیشواز همراه اول, کد فعال سازی پیشواز همراه اول, کد های آهنگ های پیشواز همراه اول, مجموعه کد های پیشواز همراه اول, نکته های پیشواز همراه اول, سایت پیشواز همراه اول, سایت کد های آهنگ های پیشواز همراه اول, کد های پیشواز همراه اول,تعرفه پیشواز همراه اول,جدیدترین آهنگ های پیشواز همراه اول,جدیدترین پیشواز همراه اول,در مورد پیشواز همراه اول,سایت پیشواز همراه اول,سایت کد های آهنگ های پیشواز همراه اول,مجموعه کد های پیشواز همراه اول,نحوه فعال سازی پیشواز همراه اول,نکته های پیشواز همراه اول,پیشواز همراه اول,کد فعال سازی پیشواز همراه اول,کد های آهنگ های پیشواز همراه اول,کد های پیشواز همراه اول, تغییر آهنگ پیشنواز همراه اول , قطع سرویس آوای انتظار همراه اول , کد های آهنگ های جدید آوای پیشواز همراه اول

همان طور که میدونید سرویس RBT امکان شنیدن آهنگ مورد نظر مشترک را در زمان تماس با وی ممکن می کند . در صورت تماس با مشترکینی که  سرویس آوای انتظار آنها فعال باشد به جای صدای بوق آهنگ پخش می شود. از این پس تمام مشترکان سیم کارتهای دائمی و اعتباری همراه اول  میتوانند

و بالاخره بعد از روز ها و ماه ها همراه اول هم شاید با تقلید از ایرانسل سرویس آهنگ پیشواز خود را با اسم آوای انتظار راه اندازی کرد . ما هم بر این شدیم که آموزش نحوه فعال سازی آوای انتظار را در سایت   برای عموم که از سیم کارت های همراه اول