اخبار گوشی ها

Luck Scanner v1.0 نام نرم افزاری بسیار سرگرم کننده می باشد که این نرم افزار با توجه به اثر انگشت شما روحیه ی شما را در حال حاضر برای شما می نویسد … فقط کافی است که شما انگشتان خود را برای مدت زمانی که نرم افزار تعیین می کند بر روی آن قرار داده