اخبار گوشی ها

لطفاً با من تماس بگیرید… این سرویس برای تمامی مشترکین سیم کارت دائمی و اعتباری فعال خواهد بود و از طریق آن مشترک می تواند با وارد کردن کد #شماره تلفن ایرانسل دریافت کننده*۱۵۰* یک پیام کوتاه (SMS) رایگان به شماره مقصد ارسال کرده و از دارنده شماره بخواهد با او تماس بگیرد؛ حتی زمانیکه