اخبار گوشی ها

دانلود بازی فوق العاده زیبا Night Fight : شهر بسیار امن و عادی بود . تا اینکه شبی تروریست ها وارد شهر می شوند . آنها سعی داشتند شهر را نابود سازند و اینک زمان آن فرا رسیده است تا با این تروریست ها و اهداف آنها مبارزه کنید .تمام مبارزه در شب صورت می