اخبار گوشی ها

با استفاده از نرم افزار کاربردی Call & Message blocker 4.3.5 به راحتی می توانید تماس ها و پیامک های خود را از شماره های خاص محدود نمایید . با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود تا با تنظیمات و قوانین مختلف شماره های مورد نظر خود را برای مدت زمانی مختلف و

با استفاده از نرم افزار کاربردی BlackList Pro v2.92 شما قادر خواهید بود در گوشی اندرویدی خود ، امکان این را داشته باشید که برای تماس ها و همچنین پیامک های خود محدودیت بگذارید و تماس ها و پیامک های ناخواسته را از مخاطبین خاص و حتی شماره هایی که در لیست دفترچه تلفن شما