اخبار گوشی ها

پس زمینه موبایل : دانلود پس زمینه موبایل شماره ۳۶ که این پس زمینه ها تماما مشکی بوده و گرافیکیست و بسیار مناسب برای قرار دادن در پس زمینه موبایل می باشد . دانلود این سری از پس زمینه های موبایل در ادامه ی مطلب می باشد .