اخبار گوشی ها

دفترچه راهنمای N95 nokia که توسط سایت فرداموبایل در اختیار شما قرار داده شده است. در واقع این همان دفترچه ای هست که در داخل جعبه ی گوشی و به زبان فارسی قرار داده شده است .