اخبار گوشی ها

با استفاده از نرم افزار SIScontents 1.6.0 build شما می توانید فایل های SIS مربوط به نرم افزار و بازی ها را باز کنید و مشخصات و اطلاعات آنها را استخراج کرده و ویرایش نمایید . ویژگی ها : – استخراج تصاویر از بازی و برنامه ها – اضافه و حذف اطلاعات کلی و ویرایش