اخبار گوشی ها

برنامه کاربردی ماشین حساب Calc Touch 1.01 برای گوشی های نوکیا Symbian OS 9.4 که این ماشین حساب  را می توانید در سایت فردا موبایل دانلود کنید . از امکان ویژه ی این نرم افزار به قابلیت ذخیره سازی عدد و به خاطر سپردن آن می باشد که بسیاری از محاسبات را آسان می کنید