اخبار گوشی ها

نرم افزار با کمک سنسور مغناطیسی میزان جریان الکتریکی و شار مغناطیسی رو اندازه میگیره.چون میزان شار رو حتی با واحدهای Gauss/Tesla نشون میده، احتمالا دقت خوبی داره.در کل از این ابزار برای تشخیص میدان های الکترومغناطیس (Electromagnetic Field – EMF) استفاده میشه.با توجه به اینکه یک سیم حامل جریان اطراف خودش میدان ایجاد میکنه،