اخبار گوشی ها

با استفاده از نرم افزار کاربردی BlackList Pro v2.92 شما قادر خواهید بود در گوشی اندرویدی خود ، امکان این را داشته باشید که برای تماس ها و همچنین پیامک های خود محدودیت بگذارید و تماس ها و پیامک های ناخواسته را از مخاطبین خاص و حتی شماره هایی که در لیست دفترچه تلفن شما