اخبار گوشی ها

۱۵ پس زمینه ی بسیار زیبا برا ی موبایل با موضوع طبیعت که تصویر ۲ پس زمینه ی نمونه را مشاهده می کند . این پس زمینه ها برای گوشی های ۳۲۰×۲۴۰ پیکسل است که این پس زمینه های  بسیار زیبا را می توانید در ادامه ی مطلب دانلود کنید.