اخبار گوشی ها

با کمک نرم افزار VideoVault به راحتی می توانید بر روی گالری فیلم خود رمز بگذارید و از ورود افراد غیر مجاز جلوگیری کنید. هچنین از ویژگی های این نرم افزار میتوان به مخفی کردن ویدئو ها نیز اشاره کرد. هم اکنون این نرم افزار را تحت عنوان VideoVault v2.8.19 می توانید در سایت فردا